W 2016 roku nakładają się krytyczne wyzwania ochrony przyrody – czas podjąć działania!

2016 rok będzie miał duże znacznie dla naszej Ziemi i jej przyszłości. Koniec 2015 roku przyniósł szereg poważnych wyzwań ochrony przyrody, którymi musimy zmierzyć się w tym roku. Wymienimy tutaj tylko niektóre z nich: 1. Degradacja i utrata bioróżnorodności – w rezultacie ekspansywnej deforestacji, niszczenia siedlisk, połowu i handlu dzikimi zwierzętami coraz bardziej słabnie różnorodność…

Read More

Wyzwania stawiane przez Rade Ochrony Przyrody a potrzeba nowej ustawy o ochronie przyrody

Ochrona przyrody stanowi ważny element naszego środowiska. Rada Ochrony Przyrody stoi na straży ochrony zwierząt, roślin i ich siedlisk, które są narażone na różnorakie zagrożenia. Rada organizuje działania, aktywności i kampanie mające na celu poprawę stanu środowiska. Jednak wielu ekspertów twierdzi, że byłoby lepiej gdyby istniała ustawa o ochronie przyrody. Wyzwania, jakim musi stawić czoła…

Read More

Głęboka zmiana legislacyjna potrzebna do ochrony środowiska naturalnego!

Polski rząd przyjął ważne postanowienia dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Potrzebna jest jednak głębsza zmiana legislacyjna, aby naprawdę chronić nasz świat. Jak wiadomo, polskie przepisy dotyczące ochrony środowiska są często niestarannie przestrzegane. Produkcja energii odnawialnej została zintensyfikowana, co jest dobrą wiadomością, ale musi być wcielone w życie silniejsze regulacje dotyczące ochrony zagrożonych gatunków zwierząt, warunków pracy…

Read More

Groźne problemy ochrony przyrody w Polsce! Rada: pilna reakcja jeszcze w tym roku

Polska stoi przed poważnym wyzwaniem ochrony i ocalenia populacji roślin i zwierząt w ubiegłym roku. Otyłość, popyt na surowce oraz szkodliwe przemysły sprawiają, że ochrona przyrody jest dziś bardziej palącym problemem niż kiedykolwiek. Aby temu zaradzić, Rząd propaguje natychmiastowe działania w celu poprawy sytuacji środowiskowej w naszym kraju. W szczególności polityka dotycząca rolnictwa stanowi podstawowy…

Read More

Państwowa Rada Ochrony Przyrody: Dziesięć priorytetowych wyzwań, przed którymi stoi polska ochrona przyrody

Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) wskazała dziesięć priorytetowych wyzwań, przed którymi stoi polska ochrona przyrody. Wyzwania skupiają się na trzech obszarach: gospodarce, nauce i edukacji oraz polityce. Z perspektywy gospodarstwa domowego ważne jest uznawanie i promowanie aktywności proekologicznej oraz wykorzystywanie produktów wytworzonych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo konieczna jest modernizacja systemu finansowego, tak aby…

Read More