Zmarł prof. Krzysztof Skóra

W nocy z 12 na 13 lutego odszedł na zawsze wybitny oceanograf i zasłużony działacz na rzecz ochrony przyrody i Morza Bałtyckiego – prof. dr hab. Krzysztof Skóra.

Powszechnie znany przede wszystkim jako założyciel i dyrektor fokarium w Helu, był znawcą biologii morza i obrońcą jego zasobów przyrodniczych.  Skutecznie przypominał Polakom, że nasza ojczyzna nie kończy się na plaży, ale obejmuje też obszary morskie. Wyjaśniał, że wszyscy mieszkamy nad Bałtykiem i nawiązujemy z nim bezpośredni kontakt pociągając za spłuczkę. Starał się przekonywać rybaków, że to nie foki są powodem spadku połowów, ale niszczenie ekosystemów morskich (w szczególności tarlisk) oraz błędy gospodarki rybackiej. Wykazywał, że rybołówstwo i ochrona przyrody mają w istocie podobne cele, do których można dążyć wspólnym staraniem i tymi samymi metodami. Z całych sił starał się walczyć z niekontrolowaną dewastacją i dzikim zagospodarowywaniem polskiego wybrzeża. Aktywnie włączał się w dyskusje nad wszystkimi aktami prawnymi dotyczącymi morza, gospodarki rybackiej czy ochrony przyrody.

K-Skora_b

Prof. Skóra był aktywnym członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Do końca życia brał udział w pracach plenarnych Rady oraz jej komisji: ds. Zwierząt oraz ds. Wód i Mokradeł. Jego odejście stanowi wielką stratę dla świata nauki, środowisk związanych z ochroną przyrody oraz dla mieszkańców polskiego wybrzeża.

Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom profesora składamy wyrazy szczerego współczucia. Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

W imieniu Państwowej Rady Ochrony Przyrody

dr inż. Andrzej Kepel
przewodniczący Rady