Zakończyła się kadencja PROP

W dniu 15 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, w wyniku której członkowie Państwowej Rady Ochrony Przyrody nie są już powoływani na okres 5-lat. Od tego dnia Minister Środowiska może dowolnie powoływać i odwoływać członków Rady – których i kiedy zechce. Oznacza to, że zakończyła się dotychczasowa kadencja Rady. Obecni członkowie Rady – w opinii większości prawników – kontynuują swoje członkostwo do czasu odwołania przez ministra, własnej rezygnacji lub śmierci.