Wydziały Biologii w sprawie Puszczy

Uniwersytety Jagielloński i Warszawski postrzegane są zwykle raczej jako konkurenci. Jednak gdy zagrożona jest wartość nadrzędna – najwyraźniej potrafią współpracować. W dniach 21 i 22 marca rady wydziałów biologii obu uczelni wydały wspólne stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej. Czytamy w nim m.in.: „Planowane ostatnio działania, zmierzające do drastycznego zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej pod pretekstem walki z kornikiem drukarzem oraz zastąpienia naturalnego odnowienia lasu przez nasadzenia o składzie gatunkowym opracowanym dla lasów gospodarczych jeszcze dobitniej wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych działań porządkujących stan prawny całego kompleksu leśnego, wyłączenia go z normalnych zasad gospodarki leśnej i objęcia ochroną jako parku narodowego”.

IMG_0109

fot. Marta Więckowska

Stanowiska dotyczące działań proponowanych przez Lasy Państwowe w Puszczy Białowieskiej organów i organizacji naukowych: