Ważniejsze opinie

PROP wydaje opinie w różnorodnych sprawach związanych z ochroną przyrody – głównie w Polsce, ale także w świecie (w związku z przestrzeganiem CITES). Dotyczą one zarówno zagadnień przeglądowych (np. zasad ochrony jakiegoś gatunku), projektów aktów prawnych, jak i indywidualnych wniosków o wydanie zezwoleń. W kadencji 2014-2016 Rada opracowała i wydała około 670 opinii.

Na niniejszej stronie są prezentowane wybrane, ważniejsze opinie PROP, które dotyczą zagadnień wykraczających poza sprawy jednostkowe. Dotyczy to przede wszystkim opinii, które zostały przyjęte przez Radę działającą w okresie 24.10.2014-10.05.2016. Prezentowane są jednak także ważniejsze historyczne stanowiska PROP, które udało się uzyskać z prywatnych archiwów członków Rady (Ministerstwo Środowiska odmówiło dostępu do zasobów archiwalnych Rady, gromadzonych w tym Ministerstwie).

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2011