Skład i funkcjonowanie PROP

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody wchodzi od 20 do 40 członków. Powołuje ich w drodze zarządzenia Minister Środowiska, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych.

Skład Rady funkcjonującej od 24.10.2014 do 10.05.2016, która utworzyła tę stronę internetową, został powołany zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Kadencja obecnej Rady miała trwać od 25 października 2014 r. do 24 października 2019 r. 11 marca 2016 r. zmieniono jednak ustawę o ochronie przyrody, likwidując między innymi jej kadencyjność i dając Ministrowi Środowiska prawo do odwoływania członków. Zmiana ta weszła w życie 15 kwietnia 2016 r. 10 maja 2014 r. Minister Środowiska Jan Szyszko skorzystał z tego uprawnienia i odwołał 32 dotychczasowych członków Rady i na ich miejsce powołał 22 nowych. Jeden z pozostawionych członków PROP złożył rezygnację z członkostwa w dniu 13.05.2016. a więc obecnie w skład Rady wchodzi 28 członków. 16 maja 2016 r. ma odbyć się pierwsze jej posiedzenie po tych zmianach personalnych.

Funkcjonowanie PROP reguluje Regulamin, przyjmowany przez Radę w drodze uchwały. Bieżącą pracę koordynuje Prezydium Rady, w skład którego wchodzą: przewodniczący PROP, wiceprzewodniczący PROP oraz przewodniczący stałych komisji tematycznych.

W ramach Państwowej Rady Ochrony Przyrody kadencji 2014-2016 działało osiem komisji tematycznych:

  • Komisja ds. Zwierząt
  • Komisja ds. Roślin
  • Komisja ds. Grzybów
  • Komisja ds. Parków Narodowych Rezerwatów i Obszarów Natura 2000 (PNRiN2K)
  • Komisja ds. Krajobrazu i Przyrody Nieożywionej (KiPNo)
  • Komisja ds. Wód i Mokradeł (WiM)
  • Komisja ds. CITES
  • Komisja ds. Informacji i Edukacji Przyrodniczej (IiEP)

Kompetencje poszczególnych komisji określała w tym czasie uchwała PROP nr 14-018.

Skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody w kadencji 2014/2016
(aktualny także w okresie 15.04.2016-10.05.2016)

  Członkostwo w komisjach ds.: Funkcje:
mgr
Dariusz Anderwald
Zwierząt
IiEP
przewodniczący Komisji ds. IiEP
prof. dr hab.
Andrzej Bereszyński
Zwierząt
mgr
Marek Broda
PNRiN2K
KiPNo
dr
Marcin Brzeziński
Zwierząt
PNRiN2K
dr inż.
Lech Buchholz
Zwierząt
PNRiN2K
prof. dr hab.
Tadeusz Chmielewski
PNRiN2K
KiPNo
dr hab., prof. MIZ PAN
Przemysław Chylarecki
Zwierząt
PNRiN2K
WiM
dr hab., prof. UG
Mariusz Czepczyński
KiPNo
prof. dr hab.
Marek Degórski
PNRiN2K
KiPNo
przewodniczący Komisji ds. KiPNo
prof. dr hab.
Wiesław Dembek
KiPNo
WiM
wiceprzewodniczący PROP
dr hab., prof. UMCS
Radosław Dobrowolski
PNRiN2K
KiPNo
prof. dr hab.
Marek Dutkowski
PNRiN2K
KiPNo
mgr inż.
Jacek Engel
Zwierząt
WiM
dr
Michał Falkowski
Zwierząt
Roślin
PNRiN2K
WiM
przewodniczący Komisji ds. Roślin
prof. dr hab.
Andrzej Grzywacz
Grzybów
prof. dr hab.
Tomasz Heese
WiM
prof. dr hab.
Jacek Herbich
PNRiN2K
WiM
mgr
Joanna Jarosik
WiM
IiEP
dr inż.
Andrzej Kepel
Zwierząt
Grzybów
CITES
IiEP
przewodniczący PROP, przewodniczący Komisji ds. CITES
dr hab., prof. IBS PAN
Rafał Kowalczyk
Zwierząt
IiEP
dr
Anna Kujawa
Roślin
Grzybów
przewodnicząca Komisji ds. Grzybów
prof. dr hab.
Maria Ławrynowicz
Grzybów
mgr inż.
Maria Mellin
Zwierząt
PNRiN2K
dr hab., inż. arch., prof. PK
Zbigniew Myczkowski
PNRiN2K
KiPNo
dr
Przemysław Nawrocki
Zwierząt
WiM
IiEP
przewodniczący Komisji ds. WiM
dr
Sabina Pierużek-Nowak
Zwierząt przewodnicząca Komisji ds. Zwierząt
dr inż.
Andrzej Raj
PNRiN2K
mgr
Radosław Ratajszczak
Zwierząt
CITES
mgr
Anna Ronikier-Dolańska
PNRiN2K
KiPNo
prof. dr hab.
Kazimierz Rykowski
PNRiN2K
KiPNo
dr inż.
Paweł Skawiński
PNRiN2K
IiEP
przewodniczący Komisji ds. PNRN2K
prof. dr hab.
Stefan Skiba
PNRiN2K
KiPNo
prof. dr hab.
Krzysztof Skóra †
zmarł 13.02.2016
dr
Wojciech Solarz
Zwierząt
CITES
IiEP
prof. dr hab.
Jerzy Solon
PNRiN2K
KiPNo
mgr
Ryszard Topola
Zwierząt
CITES
dr
Hanna Werblan-Jakubiec
Roślin
CITES
dr hab., prof. UAM
Justyna Wiland-Szymańska
Roślin
CITES
prof. dr hab.
Jacek Wolnicki
Zwierząt
WiM
dr inż.
Janusz Zaleski
PNRiN2K
KiPNo