PROP w Internecie

W dniu 16 stycznia 2016 r. została udostępniona publicznie pierwsza, robocza i testowa wersja oficjalnej strony internetowej Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

W XXI wieku coraz prawdziwsze jest powiedzenie, że jeśli jakieś instytucji nie ma w Internecie, zapewne nie istnieje. Po kilku latach nieudanych starań o uzyskanie możliwości uzyskania miejsca na publicznie dostępny serwis PROP na podstronie Ministerstwa Środowiska, Państwowa Rada Ochrony Przyrody zdecydowała się na udostępnienie swojej witryny na niezależnym, zewnętrznym serwerze. Celem utworzenia serwisu internetowego jest wypełnianie obowiązku nałożonego na Radę przez art. 96 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, czyli popularyzowanie ochrony przyrody i przedstawianie związanych z nią wniosków i opinii.

Do tej pory w Internecie można było znaleźć kilka stron internetowych, których tytuł wskazywał, że są publikowane przez PROP lub przedstawiają jej stanowiska. Jednak są to serwisy prowadzone przez różne osoby lub inne podmioty nie związane z Radą. Strona, na której zamieszczono niniejszy artykuł, jest założona i prowadzona z upoważnienia Prezydium PROP i przez nie nadzorowana. Zamieszczane tu stanowiska i opinie są oficjalnymi dokumentami Rady.

W chwili obecnej (druga połowa stycznia 2016 r.) serwis ten jest jeszcze w budowie i ma charakter testowy. Będzie on stopniowo rozbudowywany. Redakcja liczy na wyrozumiałość. Rada działa wyłącznie na zasadach wolontariatu i składa się z osób znających się na ochronie przyrody, a niekoniecznie biegłych w informatyce i arkanach tworzenia stron www. PROP będzie wdzięczna za wszelką pomoc w tym zamierzeniu. Dotyczy to zarówno krytycznych uwag, konstruktywnych propozycji, jak i deklaracji pomocy – np. dotyczących zbierania informacji o historii PROP, w celu ich opublikowania.

Mamy nadzieję, że stopniowo niniejszy serwis będzie rozbudowywany, a zamieszczane tu treści będą stanowiły przydatne źródło informacji o polskiej przyrodzie i jej ochronie.

Redakcja