Masowy odstrzał dzików może przyspieszyć rozprzestrzenianie się ASF

ASFMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozważa zarządzenie odstrzału 40 000 dzików w pasie o szerokości ok. 50 km od wschodniej granicy Polski. Potrzeba takiego działania tłumaczone jest „niepewną sytuacją epizootyczną związaną z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) za wschodnią granicą Polski”. Myśliwi wykonujący taki odstrzał mieliby otrzymywać „zwrot kosztów” w wysokości do 316 zł za każdego zastrzelonego dzika. Projekt rozporządzenia został poddany konsultacjom społecznym.

Komisja ds. Zwierząt Państwowej Rady Ochrony Przyrody wydała opinię na temat tego projektu. Podkreślono w niej, że zabrakło w ogóle koniecznej analizy skutków przyrodniczych proponowanych działań. Oceniono, iż nie ma podstaw prawnych do zarządzenia odstrzału w takiej skali. Wyjaśniono także, dlaczego według współczesnej wiedzy przyrodniczej takie masowe odstrzały  mogą przynieść nawet odwrotny skutek od oczekiwanego, czyli przyspieszyć rozprzestrzenianie się ASF na teren Polski. Komisja wskazała też, jakie działania mogą być bardziej skuteczne od zaproponowanych w projekcie.