Ochrona przyrody w Polsce – wyzwania 2016

Polskie prawo nie uwzględnia jeszcze unijnych przepisów dotyczących obcych gatunków inwazyjnych.

Polskie prawo nie uwzględnia jeszcze unijnych przepisów dotyczących obcych gatunków inwazyjnych.

Państwowa Rada Ochrony Przyrody przedstawiała listę dziesięciu najpilniejszych wyzwań, przed którymi stoi polska ochrona przyrody wiosną 2016 roku. Zdaniem Rady wyzwania te powinny być podjęte przez polskie organy ochrony przyrody szczególnie pilnie, jeszcze w 2016 roku. Większość z nich wymaga głębokich zmian legislacyjnych, które powinny być przeprowadzone w sposób kompleksowy, wraz gruntowną nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo wodne i kilku innych ustaw.

W uchwale z dnia 14 kwietnia 2016 r. poza listą „top 10” przedstawiono także sześć kolejnych zagrożeń i problemów, które zdaniem Rady są bardzo niepokojące i wymagają obserwacji i pilnego przeciwdziałania. Na pierwszym miejscu tej dodatkowej listy znalazło się szybko wzrastające uzależnianie organów ochrony przyrody od lobby gospodarczego i aktualnych interesów politycznych. Przejawia się ono między innymi usuwaniem ze stanowisk decyzyjnych osób, które wykazywały się niezależnością i w różnych sporach przedkładały interes powierzonej ich opiece przyrody nad oczekiwania różnych lokalnych grup interesów. Już po wydaniu tej uchwały media podały informacje o kolejnych decyzjach odwołujących z władz polskich parków narodowych osoby znane i szanowane za ich skuteczne zaangażowanie w ochronę naszego przyrodniczego dziedzictwa. Jest wysoce prawdopodobne, że gdyby uchwała była przyjmowana przez Radę tydzień później, zagrożenie to znalazłoby się w pierwszej dziesiątce.