Mykolodzy przeciwko cięciom w Puszczy Białowieskiej

Dziś do wiadomości przewodniczącego PROP wpłynęło Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w sprawie planów intensyfikacji użytkowania rębnego Puszczy Białowieskiej. Eksperci od grzybów jednoznacznie wypowiedzieli się przeciwko planowanej intensyfikacji użytkowania rębnego Puszczy Białowieskiej. Zaapelowali także, by Puszcza Białowieska jako przyrodniczy Obiekt Dziedzictwa Ludzkości UNESCO został włączony w system prawny, jako jedna z form ochrony przyrody.

szmaragdowka-owlosiona

W zakończeniu pisma kierowanego także do Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych, czytamy m.in.: „zaznaczamy, że w naszej opinii jest możliwe ustalenie konsensusu korzystnego dla mieszkańców puszczy i zachowującego naturalność obszaru. Apelujemy o szczegółowe przeanalizowanie istniejących opracowań o perspektywach powstrzymywania gradacji kornika i odstąpienie od wycinki drzew, które już wcześniej opuszczone przez korniki obecnie są zasiedlane przez inne organizmy”.