Kornik w Puszczy

IMG_5284aPlanowane przez Lasy Państwowe zwiększenie cięć w lasach gospodarczych Puszczy Białowieskiej, dla którego pretekstem ma być „walka z kornikiem”, budzi sporo emocji nie tylko wśród przyrodników i leśników. Na niedzielę 17 stycznia planowane są protesty społeczne w tej sprawie. Pociąga to za sobą wzrastające zainteresowanie mediów. Dziś do Państwowej Rady Ochrony Przyrody o przedstawienie stanowiska w tej sprawie zwróciła się telewizja Polsat.

PROP wypracowała i przyjęła opinię dotyczącą tego zagadnienia w dniu 18 listopada 2015 r., podczas sesji plenarnej Rady. Została ona przygotowana na potrzeby prowadzonych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża. Rada zajęła w niej to samo stanowisko, jak w swoich opiniach na podobny temat w latach 2007 i 2008. Zdaniem PROP – brak naukowego uzasadnienia dla zwiększenia cięć. Planowane prace i tak nie będą miały istotnego znaczenia dla ograniczania gradacji kornika, za to mogą mieć istotne, negatywne oddziaływanie na gatunki i ekosystemy chronione na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska. Stanowisko to podczas spotkania konsultacyjnego zorganizowanego przez RDLP w dniu 7 grudnia w Białowieży przedstawił w imieniu Rady profesor Rafał Kowalczyk.

Media już od pewnego czasu interesują się planowanym zwielokrotnieniem pozyskania drewna w Puszczy Bialowieskiej. Na opinię PROP powoływał się już np. Adam Wajrak w artykule „Operacja Puszcza Białowieska”. Ten sam autor w artykule „Chronić las czy drewno? Cała prawda o korniku” przytacza też część faktów, które zostały w tej sprawie zebrane przez zespół przyrodników, w skład którego wchodziło czterech członków PROP. Opublikowali oni krótkie kompendium argumentów przyrodniczych, zatytułowane „Dlaczego martwe świerki są potrzebne w Puszczy Białowieskiej”. Stanowisko o podobnym wydźwięku jak opinia PROP wydał też Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

W wywiadzie dla Polsatu przewodniczący PROP dr Andrzej Kepel przedstawił skrótowo podstawowe argumenty, na których swoją opinię oparła Rada. Wywiad będzie zapewne wykorzystany w programie „Wydarzenia” w dniu 17 stycznia o godz. 18:50.