Kontakt

PROPlogo1

Adres Sekretariatu PROP:

Państwowa Rada Ochrony Przyrody
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel.: (+48) 22 57 92 017
fax: (+ 48) 22 57 92 730
e-mail: Sekretariat (at) prop.mos.gov.pl
redakcja strony internetowej:Redakcja (at) prop.info.pl
Uwaga: w adresach e-mailowych zamiast „ (at) ” należy wpisać znak „@”.