Dlaczego odwołano konkurs na ochronę przyrody?

PROP otrzymała kilka próśb o zajęcie stanowiska w sprawie odwołania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu na wsparcie w formie dotacji projektów związanych z ochroną obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. W związku z tym Przewodniczący Rady wystosował w tej sprawie pismo do Prezesa Zarządu NFOŚiGW z prośbą o wyjaśnienia. Stanowisko Rady zostanie wypracowane w oparciu o otrzymane informacje.

Na stronie internetowej NFOŚiGW ukazała się informacja, że Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na posiedzeniu w dniu 20.04.2016 r. postanowił unieważnić II nabór wniosków z roku 2015 o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej – Część 1, Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” Oznacza to, że dalsze postępowanie w sprawie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji uległo zakończeniu. Dotyczy to także tych przedsięwzięć, które uzyskały pozytywne oceny formalne i merytoryczne i kwalifikowały się do dofinansowania. Polska Agencja Prasowa przytacza wypowiedź p.o. rzecznika prasowego NFOŚiGW, według którego decyzja ta jest spowodowana „koniecznością wypracowania rozwiązań systemowych”. Informacja ta jest tak ogólna, że niewiele wyjaśnia.

W przekonaniu Rady, wyrażonym m.in. w opiniach nr PROP/2015-06 z 18 listopada 2015 r. i PROP/2016-04 z 14 kwietnia 2016 r., niedostateczne oraz nieregularne finansowanie działań z zakresu zachowania i przywracania różnorodności biologicznej jest jednym z podstawowych zagrożeń polskiej ochrony przyrody. Decyzja ta budzi więc zaniepokojenie. Jednak przed sformułowaniem swojego stanowiska w tej sprawie Rada chciałaby się zapoznać z przesłankami tej decyzji oraz informacjami o dalszych zamierzeniach NFOŚiGW w tym zakresie.