Czy należy komercyjne polować na żubry?

24 grudnia 2015 r. PROP wydała opinię, w której wyraziła zaniepokojenie obecną praktyką wydawania zezwoleń na czynności zakazane wobec gatunku stanowiącego symbol polskiej przyrody – żubra. W szczególności wypowiadała się negatywnie na temat praktyki komercyjnych polowań na te zwierzęta w Polsce oraz sprzedaży ich mięsa do restauracji. Opinia ta spotkała się z krytycznym odzewem ze strony Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. W piśmie sygnowanym przez Prezes tej organizacji zarzucono m.in., że PROP opowiada się za ochroną bierną żubra oraz że opinia „narusza dobre imię wszystkich osób, które z wielkim zaangażowaniem zajmowały i zajmują się ochroną żubra”. Przewodniczący PROP wystosował do Stowarzyszenia list, w którym stara się wyjaśnić nieporozumienia, które zapewne legły u podstaw tej krytyki. Odpowiedział też na zawarte w piśmie SMŻ pytania – w tym wskazał przykłady decyzji, które stanowiły powód zaniepokojenia Rady oraz omówił nieco szerzej przesłanki merytoryczne, które legły u podstaw jej opinii.

Zubry_BW4_str