Mykolodzy przeciwko cięciom w Puszczy Białowieskiej

Dziś do wiadomości przewodniczącego PROP wpłynęło Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w sprawie planów intensyfikacji użytkowania rębnego Puszczy Białowieskiej. Eksperci od grzybów jednoznacznie wypowiedzieli się przeciwko planowanej intensyfikacji użytkowania rębnego Puszczy Białowieskiej. Zaapelowali także, by Puszcza Białowieska jako przyrodniczy Obiekt Dziedzictwa Ludzkości UNESCO został włączony w system prawny, jako jedna z form ochrony przyrody.

szmaragdowka-owlosiona Czytaj dalej

Puszcza Białowieska – votum separatum do „Wniosków Konferencji”

W związku z ogłoszeniem na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska Sprawozdania z przebiegu wraz z wnioskami Konferencji pt. „Puszcza Białowieska — mity, fakty i przyszłość”, grupa jej uczestników złożyła na ręce Ministra Środowiska swoje votum separatum do wniosków z tej konferencji. Wśród sygnatariuszy pisma w tej prawie jest przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody – dr Andrzej Kepel, który uczestniczył w Konferencji jako reprezentant Rady.

nadlesniczy

Podczas wizji terenowej Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża stwierdził, że gdy Lasy mogły prowadzić nieskrępowaną walkę z kornikiem, trzeba się było naprawdę nachodzić, by znaleźć w Puszczy Białowieskiej drzewo trocinowe (zaatakowane przez kornika), podczas gdy teraz trudno jest znaleźć drzewo zdrowe. Nawet leśnicy przyznali, że była to „pewna przesada”.

Czytaj dalej

Członkowie PROP mają być odwoływalni

logo-kolor-bez-tla copy

W dniu 8 marca podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (druk nr 265) sprawozdawca Komisji zgłosił projekt zmiany w ustawie o ochronie przyrody, umożliwiający odwoływanie członków Rady (i zastępowanie ich nowymi lub zmniejszanie składu rady do 20 osób). Nowelizacja likwiduje kadencje członków Rady i o jej aktualnym składzie na bieżąco ma decydować Minister Środowiska. Czytaj dalej

Czy należy komercyjne polować na żubry?

24 grudnia 2015 r. PROP wydała opinię, w której wyraziła zaniepokojenie obecną praktyką wydawania zezwoleń na czynności zakazane wobec gatunku stanowiącego symbol polskiej przyrody – żubra. W szczególności wypowiadała się negatywnie na temat praktyki komercyjnych polowań na te zwierzęta w Polsce oraz sprzedaży ich mięsa do restauracji. Opinia ta spotkała się z krytycznym odzewem ze strony Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. W piśmie sygnowanym przez Prezes tej organizacji zarzucono m.in., że PROP opowiada się za ochroną bierną żubra oraz że opinia „narusza dobre imię wszystkich osób, które z wielkim zaangażowaniem zajmowały i zajmują się ochroną żubra”. Przewodniczący PROP wystosował do Stowarzyszenia list, w którym stara się wyjaśnić nieporozumienia, które zapewne legły u podstaw tej krytyki. Odpowiedział też na zawarte w piśmie SMŻ pytania – w tym wskazał przykłady decyzji, które stanowiły powód zaniepokojenia Rady oraz omówił nieco szerzej przesłanki merytoryczne, które legły u podstaw jej opinii.

Zubry_BW4_str

Masowy odstrzał dzików może przyspieszyć rozprzestrzenianie się ASF

ASFMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozważa zarządzenie odstrzału 40 000 dzików w pasie o szerokości ok. 50 km od wschodniej granicy Polski. Potrzeba takiego działania tłumaczone jest „niepewną sytuacją epizootyczną związaną z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) za wschodnią granicą Polski”. Myśliwi wykonujący taki odstrzał mieliby otrzymywać „zwrot kosztów” w wysokości do 316 zł za każdego zastrzelonego dzika. Projekt rozporządzenia został poddany konsultacjom społecznym.

Czytaj dalej

Zmarł prof. Krzysztof Skóra

W nocy z 12 na 13 lutego odszedł na zawsze wybitny oceanograf i zasłużony działacz na rzecz ochrony przyrody i Morza Bałtyckiego – prof. dr hab. Krzysztof Skóra.

Powszechnie znany przede wszystkim jako założyciel i dyrektor fokarium w Helu, był znawcą biologii morza i obrońcą jego zasobów przyrodniczych.  Skutecznie przypominał Polakom, że nasza ojczyzna nie kończy się na plaży, ale obejmuje też obszary morskie. Wyjaśniał, że wszyscy mieszkamy nad Bałtykiem i nawiązujemy z nim bezpośredni kontakt pociągając za spłuczkę. Starał się przekonywać rybaków, że to nie foki są powodem spadku połowów, ale niszczenie ekosystemów morskich (w szczególności tarlisk) oraz błędy gospodarki rybackiej. Wykazywał, że rybołówstwo i ochrona przyrody mają w istocie podobne cele, do których można dążyć wspólnym staraniem i tymi samymi metodami. Z całych sił starał się walczyć z niekontrolowaną dewastacją i dzikim zagospodarowywaniem polskiego wybrzeża. Aktywnie włączał się w dyskusje nad wszystkimi aktami prawnymi dotyczącymi morza, gospodarki rybackiej czy ochrony przyrody.

K-Skora_b

Czytaj dalej

Nauka nie powinna ingerować w obszary ochrony ścisłej

Ministerstwo Środowiska zwróciło się do PROP z prośbą o zaopiniowanie kilku wniosków o zezwolenia na badania wykorzystujące metodę głębokiego nawiercania drzew. Miały być one prowadzone w obszarach ochrony ścisłej. W otrzymanej przez Radę dokumentacji usunięto informacje, jakie podmioty złożyły te wnioski, ale wnika z niej, że dotyczy to kilku parków narodowych. Czytaj dalej

Kornik w Puszczy

IMG_5284aPlanowane przez Lasy Państwowe zwiększenie cięć w lasach gospodarczych Puszczy Białowieskiej, dla którego pretekstem ma być „walka z kornikiem”, budzi sporo emocji nie tylko wśród przyrodników i leśników. Na niedzielę 17 stycznia planowane są protesty społeczne w tej sprawie. Pociąga to za sobą wzrastające zainteresowanie mediów. Dziś do Państwowej Rady Ochrony Przyrody o przedstawienie stanowiska w tej sprawie zwróciła się telewizja Polsat. Czytaj dalej