Dlaczego odwołano konkurs na ochronę przyrody?

PROP otrzymała kilka próśb o zajęcie stanowiska w sprawie odwołania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu na wsparcie w formie dotacji projektów związanych z ochroną obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. W związku z tym Przewodniczący Rady wystosował w tej sprawie pismo do Prezesa Zarządu NFOŚiGW z prośbą o wyjaśnienia. Stanowisko Rady zostanie wypracowane w oparciu o otrzymane informacje. Czytaj dalej

Ochrona przyrody w Polsce – wyzwania 2016

Polskie prawo nie uwzględnia jeszcze unijnych przepisów dotyczących obcych gatunków inwazyjnych.

Polskie prawo nie uwzględnia jeszcze unijnych przepisów dotyczących obcych gatunków inwazyjnych.

Państwowa Rada Ochrony Przyrody przedstawiała listę dziesięciu najpilniejszych wyzwań, przed którymi stoi polska ochrona przyrody wiosną 2016 roku. Zdaniem Rady wyzwania te powinny być podjęte przez polskie organy ochrony przyrody szczególnie pilnie, jeszcze w 2016 roku. Większość z nich wymaga głębokich zmian legislacyjnych, które powinny być przeprowadzone w sposób kompleksowy, wraz gruntowną nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo wodne i kilku innych ustaw. Czytaj dalej

Zakończyła się kadencja PROP

W dniu 15 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, w wyniku której członkowie Państwowej Rady Ochrony Przyrody nie są już powoływani na okres 5-lat. Od tego dnia Minister Środowiska może dowolnie powoływać i odwoływać członków Rady – których i kiedy zechce. Oznacza to, że zakończyła się dotychczasowa kadencja Rady. Obecni członkowie Rady – w opinii większości prawników – kontynuują swoje członkostwo do czasu odwołania przez ministra, własnej rezygnacji lub śmierci.

Celnicy i policjanci debatują o przestępczości przyrodniczej

W Zegrzu pod Warszawą w dniach 12-15 kwietnia odbywają się warsztaty dla przedstawicieli Służby Celnej i Policji dotyczące zwalczania przestępczości związanej z przemytem i nielegalnym handlem zwierzętami i roślinami chronionymi przez Konwencję Waszyngtońską (CITES) i odpowiadające jej przepisy Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczą też czescy specjaliści, którzy dzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie. Spotkanie odbywa się pod patronatem Państwowej Rady Ochrony Przyrody – polskiego organu naukowego CITES.

IMG_6138a Czytaj dalej

Zachować czystość sokołów

Dwudniowe pisklę sokoła wędrownego

Dwudniowe pisklę sokoła wędrownego

W Polsce obowiązuje zakaz krzyżowania różnych gatunków. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może wydać indywidualne zezwolenie na takie czynności. Komisja PROP ds. Zwierząt wydała negatywną opinię na temat dopuszczalności krzyżowania w warunkach Polski sokoła wędrownego z sokołem berberyjskim.

 

Czytaj dalej