Wydziały Biologii w sprawie Puszczy

Uniwersytety Jagielloński i Warszawski postrzegane są zwykle raczej jako konkurenci. Jednak gdy zagrożona jest wartość nadrzędna – najwyraźniej potrafią współpracować. W dniach 21 i 22 marca rady wydziałów biologii obu uczelni wydały wspólne stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej. Czytamy w nim m.in.: „Planowane ostatnio działania, zmierzające do drastycznego zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej pod pretekstem walki z kornikiem drukarzem oraz zastąpienia naturalnego odnowienia lasu przez nasadzenia o składzie gatunkowym opracowanym dla lasów gospodarczych jeszcze dobitniej wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych działań porządkujących stan prawny całego kompleksu leśnego, wyłączenia go z normalnych zasad gospodarki leśnej i objęcia ochroną jako parku narodowego”.

IMG_0109

fot. Marta Więckowska

Czytaj dalej

Mykolodzy przeciwko cięciom w Puszczy Białowieskiej

Dziś do wiadomości przewodniczącego PROP wpłynęło Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w sprawie planów intensyfikacji użytkowania rębnego Puszczy Białowieskiej. Eksperci od grzybów jednoznacznie wypowiedzieli się przeciwko planowanej intensyfikacji użytkowania rębnego Puszczy Białowieskiej. Zaapelowali także, by Puszcza Białowieska jako przyrodniczy Obiekt Dziedzictwa Ludzkości UNESCO został włączony w system prawny, jako jedna z form ochrony przyrody.

szmaragdowka-owlosiona Czytaj dalej

Puszcza Białowieska – votum separatum do „Wniosków Konferencji”

W związku z ogłoszeniem na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska Sprawozdania z przebiegu wraz z wnioskami Konferencji pt. „Puszcza Białowieska — mity, fakty i przyszłość”, grupa jej uczestników złożyła na ręce Ministra Środowiska swoje votum separatum do wniosków z tej konferencji. Wśród sygnatariuszy pisma w tej prawie jest przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody – dr Andrzej Kepel, który uczestniczył w Konferencji jako reprezentant Rady.

nadlesniczy

Podczas wizji terenowej Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża stwierdził, że gdy Lasy mogły prowadzić nieskrępowaną walkę z kornikiem, trzeba się było naprawdę nachodzić, by znaleźć w Puszczy Białowieskiej drzewo trocinowe (zaatakowane przez kornika), podczas gdy teraz trudno jest znaleźć drzewo zdrowe. Nawet leśnicy przyznali, że była to „pewna przesada”.

Czytaj dalej

Członkowie PROP mają być odwoływalni

logo-kolor-bez-tla copy

W dniu 8 marca podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (druk nr 265) sprawozdawca Komisji zgłosił projekt zmiany w ustawie o ochronie przyrody, umożliwiający odwoływanie członków Rady (i zastępowanie ich nowymi lub zmniejszanie składu rady do 20 osób). Nowelizacja likwiduje kadencje członków Rady i o jej aktualnym składzie na bieżąco ma decydować Minister Środowiska. Czytaj dalej