Czy należy komercyjne polować na żubry?

24 grudnia 2015 r. PROP wydała opinię, w której wyraziła zaniepokojenie obecną praktyką wydawania zezwoleń na czynności zakazane wobec gatunku stanowiącego symbol polskiej przyrody – żubra. W szczególności wypowiadała się negatywnie na temat praktyki komercyjnych polowań na te zwierzęta w Polsce oraz sprzedaży ich mięsa do restauracji. Opinia ta spotkała się z krytycznym odzewem ze strony Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. W piśmie sygnowanym przez Prezes tej organizacji zarzucono m.in., że PROP opowiada się za ochroną bierną żubra oraz że opinia „narusza dobre imię wszystkich osób, które z wielkim zaangażowaniem zajmowały i zajmują się ochroną żubra”. Przewodniczący PROP wystosował do Stowarzyszenia list, w którym stara się wyjaśnić nieporozumienia, które zapewne legły u podstaw tej krytyki. Odpowiedział też na zawarte w piśmie SMŻ pytania – w tym wskazał przykłady decyzji, które stanowiły powód zaniepokojenia Rady oraz omówił nieco szerzej przesłanki merytoryczne, które legły u podstaw jej opinii.

Zubry_BW4_str

Masowy odstrzał dzików może przyspieszyć rozprzestrzenianie się ASF

ASFMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozważa zarządzenie odstrzału 40 000 dzików w pasie o szerokości ok. 50 km od wschodniej granicy Polski. Potrzeba takiego działania tłumaczone jest „niepewną sytuacją epizootyczną związaną z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) za wschodnią granicą Polski”. Myśliwi wykonujący taki odstrzał mieliby otrzymywać „zwrot kosztów” w wysokości do 316 zł za każdego zastrzelonego dzika. Projekt rozporządzenia został poddany konsultacjom społecznym.

Czytaj dalej

Zmarł prof. Krzysztof Skóra

W nocy z 12 na 13 lutego odszedł na zawsze wybitny oceanograf i zasłużony działacz na rzecz ochrony przyrody i Morza Bałtyckiego – prof. dr hab. Krzysztof Skóra.

Powszechnie znany przede wszystkim jako założyciel i dyrektor fokarium w Helu, był znawcą biologii morza i obrońcą jego zasobów przyrodniczych.  Skutecznie przypominał Polakom, że nasza ojczyzna nie kończy się na plaży, ale obejmuje też obszary morskie. Wyjaśniał, że wszyscy mieszkamy nad Bałtykiem i nawiązujemy z nim bezpośredni kontakt pociągając za spłuczkę. Starał się przekonywać rybaków, że to nie foki są powodem spadku połowów, ale niszczenie ekosystemów morskich (w szczególności tarlisk) oraz błędy gospodarki rybackiej. Wykazywał, że rybołówstwo i ochrona przyrody mają w istocie podobne cele, do których można dążyć wspólnym staraniem i tymi samymi metodami. Z całych sił starał się walczyć z niekontrolowaną dewastacją i dzikim zagospodarowywaniem polskiego wybrzeża. Aktywnie włączał się w dyskusje nad wszystkimi aktami prawnymi dotyczącymi morza, gospodarki rybackiej czy ochrony przyrody.

K-Skora_b

Czytaj dalej

Nauka nie powinna ingerować w obszary ochrony ścisłej

Ministerstwo Środowiska zwróciło się do PROP z prośbą o zaopiniowanie kilku wniosków o zezwolenia na badania wykorzystujące metodę głębokiego nawiercania drzew. Miały być one prowadzone w obszarach ochrony ścisłej. W otrzymanej przez Radę dokumentacji usunięto informacje, jakie podmioty złożyły te wnioski, ale wnika z niej, że dotyczy to kilku parków narodowych. Czytaj dalej