Zmiana składu PROP


Logo.gif
W dniu 10 maja 2016 r. 32 spośród 39 dotychczasowych członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody otrzymało drogą e-mailową list Ministra Środowiska z informacją o odwołaniu ze składu PROP. Odwołania otrzymali m.in. dotychczasowy przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady oraz przewodniczący 7 (spośród 8) komisji tematycznych. Czytaj dalej

Dlaczego odwołano konkurs na ochronę przyrody?

PROP otrzymała kilka próśb o zajęcie stanowiska w sprawie odwołania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu na wsparcie w formie dotacji projektów związanych z ochroną obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. W związku z tym Przewodniczący Rady wystosował w tej sprawie pismo do Prezesa Zarządu NFOŚiGW z prośbą o wyjaśnienia. Stanowisko Rady zostanie wypracowane w oparciu o otrzymane informacje. Czytaj dalej

Ochrona przyrody w Polsce – wyzwania 2016

Polskie prawo nie uwzględnia jeszcze unijnych przepisów dotyczących obcych gatunków inwazyjnych.

Polskie prawo nie uwzględnia jeszcze unijnych przepisów dotyczących obcych gatunków inwazyjnych.

Państwowa Rada Ochrony Przyrody przedstawiała listę dziesięciu najpilniejszych wyzwań, przed którymi stoi polska ochrona przyrody wiosną 2016 roku. Zdaniem Rady wyzwania te powinny być podjęte przez polskie organy ochrony przyrody szczególnie pilnie, jeszcze w 2016 roku. Większość z nich wymaga głębokich zmian legislacyjnych, które powinny być przeprowadzone w sposób kompleksowy, wraz gruntowną nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo wodne i kilku innych ustaw. Czytaj dalej

Zakończyła się kadencja PROP

W dniu 15 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, w wyniku której członkowie Państwowej Rady Ochrony Przyrody nie są już powoływani na okres 5-lat. Od tego dnia Minister Środowiska może dowolnie powoływać i odwoływać członków Rady – których i kiedy zechce. Oznacza to, że zakończyła się dotychczasowa kadencja Rady. Obecni członkowie Rady – w opinii większości prawników – kontynuują swoje członkostwo do czasu odwołania przez ministra, własnej rezygnacji lub śmierci.

Celnicy i policjanci debatują o przestępczości przyrodniczej

W Zegrzu pod Warszawą w dniach 12-15 kwietnia odbywają się warsztaty dla przedstawicieli Służby Celnej i Policji dotyczące zwalczania przestępczości związanej z przemytem i nielegalnym handlem zwierzętami i roślinami chronionymi przez Konwencję Waszyngtońską (CITES) i odpowiadające jej przepisy Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczą też czescy specjaliści, którzy dzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie. Spotkanie odbywa się pod patronatem Państwowej Rady Ochrony Przyrody – polskiego organu naukowego CITES.

IMG_6138a Czytaj dalej

Zachować czystość sokołów

Dwudniowe pisklę sokoła wędrownego

Dwudniowe pisklę sokoła wędrownego

W Polsce obowiązuje zakaz krzyżowania różnych gatunków. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może wydać indywidualne zezwolenie na takie czynności. Komisja PROP ds. Zwierząt wydała negatywną opinię na temat dopuszczalności krzyżowania w warunkach Polski sokoła wędrownego z sokołem berberyjskim.

 

Czytaj dalej

Wydziały Biologii w sprawie Puszczy

Uniwersytety Jagielloński i Warszawski postrzegane są zwykle raczej jako konkurenci. Jednak gdy zagrożona jest wartość nadrzędna – najwyraźniej potrafią współpracować. W dniach 21 i 22 marca rady wydziałów biologii obu uczelni wydały wspólne stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej. Czytamy w nim m.in.: „Planowane ostatnio działania, zmierzające do drastycznego zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej pod pretekstem walki z kornikiem drukarzem oraz zastąpienia naturalnego odnowienia lasu przez nasadzenia o składzie gatunkowym opracowanym dla lasów gospodarczych jeszcze dobitniej wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych działań porządkujących stan prawny całego kompleksu leśnego, wyłączenia go z normalnych zasad gospodarki leśnej i objęcia ochroną jako parku narodowego”.

IMG_0109

fot. Marta Więckowska

Czytaj dalej

Mykolodzy przeciwko cięciom w Puszczy Białowieskiej

Dziś do wiadomości przewodniczącego PROP wpłynęło Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w sprawie planów intensyfikacji użytkowania rębnego Puszczy Białowieskiej. Eksperci od grzybów jednoznacznie wypowiedzieli się przeciwko planowanej intensyfikacji użytkowania rębnego Puszczy Białowieskiej. Zaapelowali także, by Puszcza Białowieska jako przyrodniczy Obiekt Dziedzictwa Ludzkości UNESCO został włączony w system prawny, jako jedna z form ochrony przyrody.

szmaragdowka-owlosiona Czytaj dalej

Puszcza Białowieska – votum separatum do „Wniosków Konferencji”

W związku z ogłoszeniem na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska Sprawozdania z przebiegu wraz z wnioskami Konferencji pt. „Puszcza Białowieska — mity, fakty i przyszłość”, grupa jej uczestników złożyła na ręce Ministra Środowiska swoje votum separatum do wniosków z tej konferencji. Wśród sygnatariuszy pisma w tej prawie jest przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody – dr Andrzej Kepel, który uczestniczył w Konferencji jako reprezentant Rady.

nadlesniczy

Podczas wizji terenowej Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża stwierdził, że gdy Lasy mogły prowadzić nieskrępowaną walkę z kornikiem, trzeba się było naprawdę nachodzić, by znaleźć w Puszczy Białowieskiej drzewo trocinowe (zaatakowane przez kornika), podczas gdy teraz trudno jest znaleźć drzewo zdrowe. Nawet leśnicy przyznali, że była to „pewna przesada”.

Czytaj dalej

Członkowie PROP mają być odwoływalni

logo-kolor-bez-tla copy

W dniu 8 marca podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (druk nr 265) sprawozdawca Komisji zgłosił projekt zmiany w ustawie o ochronie przyrody, umożliwiający odwoływanie członków Rady (i zastępowanie ich nowymi lub zmniejszanie składu rady do 20 osób). Nowelizacja likwiduje kadencje członków Rady i o jej aktualnym składzie na bieżąco ma decydować Minister Środowiska. Czytaj dalej

Czy należy komercyjne polować na żubry?

24 grudnia 2015 r. PROP wydała opinię, w której wyraziła zaniepokojenie obecną praktyką wydawania zezwoleń na czynności zakazane wobec gatunku stanowiącego symbol polskiej przyrody – żubra. W szczególności wypowiadała się negatywnie na temat praktyki komercyjnych polowań na te zwierzęta w Polsce oraz sprzedaży ich mięsa do restauracji. Opinia ta spotkała się z krytycznym odzewem ze strony Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. W piśmie sygnowanym przez Prezes tej organizacji zarzucono m.in., że PROP opowiada się za ochroną bierną żubra oraz że opinia „narusza dobre imię wszystkich osób, które z wielkim zaangażowaniem zajmowały i zajmują się ochroną żubra”. Przewodniczący PROP wystosował do Stowarzyszenia list, w którym stara się wyjaśnić nieporozumienia, które zapewne legły u podstaw tej krytyki. Odpowiedział też na zawarte w piśmie SMŻ pytania – w tym wskazał przykłady decyzji, które stanowiły powód zaniepokojenia Rady oraz omówił nieco szerzej przesłanki merytoryczne, które legły u podstaw jej opinii.

Zubry_BW4_str

Masowy odstrzał dzików może przyspieszyć rozprzestrzenianie się ASF

ASFMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozważa zarządzenie odstrzału 40 000 dzików w pasie o szerokości ok. 50 km od wschodniej granicy Polski. Potrzeba takiego działania tłumaczone jest „niepewną sytuacją epizootyczną związaną z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) za wschodnią granicą Polski”. Myśliwi wykonujący taki odstrzał mieliby otrzymywać „zwrot kosztów” w wysokości do 316 zł za każdego zastrzelonego dzika. Projekt rozporządzenia został poddany konsultacjom społecznym.

Czytaj dalej

Zmarł prof. Krzysztof Skóra

W nocy z 12 na 13 lutego odszedł na zawsze wybitny oceanograf i zasłużony działacz na rzecz ochrony przyrody i Morza Bałtyckiego – prof. dr hab. Krzysztof Skóra.

Powszechnie znany przede wszystkim jako założyciel i dyrektor fokarium w Helu, był znawcą biologii morza i obrońcą jego zasobów przyrodniczych.  Skutecznie przypominał Polakom, że nasza ojczyzna nie kończy się na plaży, ale obejmuje też obszary morskie. Wyjaśniał, że wszyscy mieszkamy nad Bałtykiem i nawiązujemy z nim bezpośredni kontakt pociągając za spłuczkę. Starał się przekonywać rybaków, że to nie foki są powodem spadku połowów, ale niszczenie ekosystemów morskich (w szczególności tarlisk) oraz błędy gospodarki rybackiej. Wykazywał, że rybołówstwo i ochrona przyrody mają w istocie podobne cele, do których można dążyć wspólnym staraniem i tymi samymi metodami. Z całych sił starał się walczyć z niekontrolowaną dewastacją i dzikim zagospodarowywaniem polskiego wybrzeża. Aktywnie włączał się w dyskusje nad wszystkimi aktami prawnymi dotyczącymi morza, gospodarki rybackiej czy ochrony przyrody.

K-Skora_b

Czytaj dalej

Nauka nie powinna ingerować w obszary ochrony ścisłej

Ministerstwo Środowiska zwróciło się do PROP z prośbą o zaopiniowanie kilku wniosków o zezwolenia na badania wykorzystujące metodę głębokiego nawiercania drzew. Miały być one prowadzone w obszarach ochrony ścisłej. W otrzymanej przez Radę dokumentacji usunięto informacje, jakie podmioty złożyły te wnioski, ale wnika z niej, że dotyczy to kilku parków narodowych. Czytaj dalej

Kornik w Puszczy

IMG_5284aPlanowane przez Lasy Państwowe zwiększenie cięć w lasach gospodarczych Puszczy Białowieskiej, dla którego pretekstem ma być „walka z kornikiem”, budzi sporo emocji nie tylko wśród przyrodników i leśników. Na niedzielę 17 stycznia planowane są protesty społeczne w tej sprawie. Pociąga to za sobą wzrastające zainteresowanie mediów. Dziś do Państwowej Rady Ochrony Przyrody o przedstawienie stanowiska w tej sprawie zwróciła się telewizja Polsat. Czytaj dalej